StaszicKiermasz

Jak dostarczyć i sprzedać książkę?

Po zarejestrowaniu konta, w zakładce "Profil" znajdziesz "Kod dostarczenia", przepisz ten kod na wewnętrzną stronę okładki książki i dostarcz ją nam w odpowiednim według harmonogramu terminie. (Zalecamy użycie ołówka i prosimy o wyraźne pismo)

Jak kupić książkę?

Po zakończeniu etapu dostarczenia książek uruchomimy etap ich zamawiania, możliwość zamówienia podręcznika będzie dostępna na stronie głównej po zalogowaniu.

Jak odebrać zakupioną książkę?

Po zakończeniu etapu zamawiania książek uruchomimy etap ich odbierania, w tym celu udaj się do miejsca odbioru w odpowiednim według harmonogramu terminie i okaż kod QR znajdujący się w zakładce "Profil".

Czy można zwrócić zamówioną książkę?

Tak, książki można zwracać podczas trwania etapu zamawiania. W tym celu wejdź w zakładkę "Profil", i na dole strony naciśnij przycisk "Anuluj" przy wybranej książce.